Route 3
S.No Pick up point Time
1 P.R.P Salai,Rose nagar,Kovilambakkam 7.10 AM
2 Kumaran Theatre medavakkam 7.20 AM
3 Jaganathapuram, Jalladaiyanpet 7.30 AM
4 Jayachandra nagar Pallikaranai 7.35 AM
5 Perumal Nagar, Pallikarani 7.45 AM
6 Periyar nagar 8.00 AM
7 Ashtalakshmi Avenue,Pallikaranai 8.05 AM
8  Sri Ambal Nagar 8.05 AM
9 Pillayar Kovil st, Pallikaranai 8.10 AM
10 Narayanapuram IIT  Colony 8.12 AM
11 Kamakoti nagar Pallikaranai 8.15 AM
12 Kamakoti nagar 4th st Pallikaranai 8.17 AM
13 Kamakoti nagar 2nd main road Pallikaranai 8.18 AM
14 Kamakoti nagar 3rd main road Pallikaranai 8.21 AM
15 Narayanapuram bus stop 8.25 AM
16 3rd main road Vijayanagar 8.35 AM
17 6th main road Vijayanagar 8.36 AM
18 7th Mainroad Vijayanagar 8.37 AM
19 3rd main road Ram nagar 8.38 AM
20 School 8.40 AM